Jdi na obsah Jdi na menu
 


15.) Vracíme se domů / going home

Šest měsíců uplynulo jako voda a my trávíme poslední dny (8.-15.3.) v poklidu v Buenos Aires.

Tohle město nám sloužilo jako jakási "základna" a poskytlo nám docela slušné informace, abychom si mohli udělat reálný obrázek o životě v Argentině. A to není nic jednoduchého. Zprvu ošklivé šedivé město se nám postupně ukazovalo v jasnějších barvách a vlastně jsme se do něj vždy těšili. Jen chování Argentinců nás docela štvalo - nabubřelost, nezájem, lhostejnost.

Malá rekapitulace:

Venezuela - naštěstí jsme návštěvu této šílené země stihli včas! ale i tak to nebylo nic moc příjemného, pocit komunisticko-socialistické "deky" nad námi byl dost výrazný. Byla to bohatá země, má nádhernou přírodu, rostlinné bohatství a dopadá takhle!

Kolumbie - příjemné překvapení, čistota, milé lidé, pocit bezpečí.

Ekvádor - překvapení v podobě místní měny, což byl US dolar. Docela poklidná atmosféra, dobré víno a smíšený pocit z jinak unikátního místa, Galapág.

Peru - asi nejzajímavější země, život je tu prodchnutý historií Inků. Hodně zajímavých míst, dobré víno a jídlo, pocit bezpečí.

Chile - vtipní lidé, "západ" jihoamerického kontinentu, dobrá životní úroveň, překvapivě chutné víno, nádherný Velikonoční ostrov.

Uruguay - pohodička, země si žije vlastním životem, tady rozhodně vládne demokracie.

Brazílie - úžasná Amazonka, přátelští Brazilci.

Paraguay - totální nuda.

Bolívie - spousta krásných míst, pocit bezpečí, čisto, příjemní lidé

Argentina - je tu neustále co objevovat, krásná příroda, různorodá, je tu prostě všechno. Patagonie byla super!

- celkem jsme absolvovali 41 letů

- spali jsme ve 40 hotelech (ve 49 pokojích), na 3 lodích a 4 noci jsme strávili v letadle

- navštívili jsme 10 (+ tranzitní Itálii) zemí, v pase máme 44 razítek

Zítra, 15.3. se vydáváme na cestu zpět, ale doma budeme až v pondělí v noci! Vše jsme si nesmírně užili a zase víme o světě o kousek víc!

-------------

Six months have passed very quickly and we spend our last days ( 8.- 15.3 ) peacefully in Buenos Aires.

This town served us as a " base " and gave us a pretty decent information so we can make a real picture of life in Argentina. And it is not easy . The city that did not look very pretty at the begining became more colorful. Only the behavior of the Argentinians is not nice - bombast , lack of interest , indifference .

Small recap :

Venezuela - luckily we visit this crazy land in right time ! but even so it was not very comfortable , feeling the communist- socialist " blanket " over us was quite significant . It was a rich country , has a beautiful nature , plant richness and falls like that!

Colombia - a pleasant surprise , cleanliness, nice people , a sense of security .

Ecuador - a surprise in the form of local currency, which was the U.S. dollar. Fairly quiet atmosphere , good wine and mixed feelings of otherwise unique place , Galapagos .

Peru - probably the most interesting country , life is imbued with the history of the Incas. A lot of interesting places, good wine and food, a sense of security .

Chile - funny people , " West" of the South American continent , a good standard of living , surprisingly tasty wine , beautiful Easter Island .

Uruguay - relax , the country lives its own life , it is definitely ruled by democracy .

Brazil - Amazing Amazon region , friendly Brazilians .

Paraguay - total boredom .

Bolivia - a lot of beautiful places , feeling safe , clean, friendly people

Argentina - there's always something new to discover , beautiful nature, diverse, there is everything. Patagonia was super !

- We have used a total of 41 flights

- We stayed in 40 hotel ( 49 rooms) , 3 boats and 4 nights we spent in the aircraft

- We visited 10 (+ Italy as a transit ) countries ,  we have 44 stamps in passport

Tomorrow , 15.3. we set off on the way back , but at home we will be up on Monday night ! All we immensely enjoyed and know about the world a bit more!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Malý Jarek - Pozdrav

Tak jsem se po delší době zase na vás podíval a musím říct , že teda dost dobrý. Moc pěkný fotky a taky to povídání jak jsi to Hanko shrnula bylo pro mně pěkný . Mějte se krásně, buďte zdraví , šťastní a krásní jako doposud . Zdravím vás z prosluněného Brna .